Copyright (c) 2006 Daniel Kopic

Software (programové vybavení) prodej


Manager Spedice 2011 MySQL server
Logistika komplexní řešení (přeprava vnitrostátní, mezinárodní, sběrná služba) s integrovanou podporou řízení a sledování kvality dle ISO 2001. Adresář, Náklady, Fakturace, Upomínky, Přehledy, Propojení na účetnictví, ISO hodnocení, Dotazy.
Manager BI 2011 MySQL server (Business Intelligence)
Souhrnné sledování pohledávek závazků vzhledem ke splatnosti a výše kreditu s grafickým zobrazením průběhu v čase pro jednotlivá účetní období.

Business Manager 2005

(CRM systém) Záznamy k obchodním případům, jednáním, telefonickým rozhovorům, s organizací souborů k záznamu, položek nabídek (s tiskem včetně hlavičkového papíru) s evidencí odpracovaných hodin, částkou, měnou a sazbou DPH.


System Manager
Automatické zálohování zvolených dat a rychlé přepnutí na záložní systém (počítač). Cenově výhodné zálohování serveru pro případ výpadku hardwaru. Záložní systém může být libovolná výkonnější stanice v síti (aby byl rozdíl snížení výkonu oproti serveru co nejmenší) v případě poruchy serveru převezme tato stanice nouzově funkci serveru (přepnutí a automatická konfigurace trvá jen několik minut).Tím se minimalizuje čas výpadku provozu firmy a následně způsobené finanční ztráty. Po provedené opravě serveru se opět provede přepnutí.